ΥΠΕΚΑ: «Κούρεμα» και στα οικιακά φωτοβολταϊκά

Υπεγράφη η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Μάκη Παπαγεωργίου, καθώς και η Κοινή Απόφαση με τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, με τις οποίες καθορίζονται οι νέες μειωμένες τιμές για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καθώς και για τα φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις (οικιακά φωτοβολταϊκά), αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα οικιακά φωτοβολταϊκά, με ισχύ έως 10 κιλοβάτ, θα πληρώνονται με 125 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες, τιμή η οποία θα υποχωρήσει έως τα 80 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες τον Αύγουστο του 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, οι νέες τιμές καθορίστηκαν, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξορθολογισμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως της μείωσης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 2/2013 της ΡΑΕ, καθώς και τον βαθμό επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ -και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών σταθμών- στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και τη συνεπακόλουθη επιβάρυνση του καταναλωτή στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κατάστασης.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, η συνολική ηλεκτρική ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών για τους οποίους έχει υπογραφεί Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας υπερκαλύπτει το όριο για την εγκατεστημένη ισχύ κατά το έτος 2014 και ξεπερνά ακόμη και το όριο για το έτος 2020, όπως αυτά έχουν οριστεί, δηλαδή τα όρια των 1.500 MW και 2.200 MW αντιστοίχως.

Ακολουθούν οι πίνακες με την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς:

Πίνακας 1

«Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα σε €/MWh:

Διασυνδεδεμένο Μη Διασυνδεδεμένο
Α Β Γ (ανεξαρτήτως ισχύος)
>100kW ≤100kW

2013 Φεβρουάριος 95,00 120,00 100,00
2013 Αύγουστος 95,00 120,00 100,00
2014 Φεβρουάριος 90,00 115,00 95,00
2014 Αύγουστος 90,00 115,00 95,00

Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά
1,1 x μΟΤΣν-1 1,2 x μΟΤΣν-1 1,1 x μΟΤΣν-1
μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1.».

Οι νέες τιμές θα ισχύουν από 1ης Ιουνίου για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και δεν επηρεάζουν τις ήδη ισχύουσες τιμές για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που με το νόμο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» έχουν πάρει παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου, παράταση που αφορά σε:

· Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 100kW από κατ’ επάγγελμα αγρότες, των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 19 Μαΐου και τώρα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου.

· Φωτοβολταϊκούς σταθμούς των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 12 Μαρτίου και με τη δοθείσα παράταση μπορούν να υπαχθούν στις τιμές της Υπουργικής Απόφασης της 9ης Αυγούστου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Πίνακας 2

Για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μήνας / Έτος Tιμή (ευρώ/MWh)

 • Φεβρουάριος 2013 125,00
 • Αύγουστος 2013 125,00
 • Φεβρουάριος 2014 120,00
 • Αύγουστος 2014 120,00
 • Φεβρουάριος 2015 115,00
 • Αύγουστος 2015 115,00
 • Φεβρουάριος 2016 110,00
 • Αύγουστος 2016 110,00
 • Φεβρουάριος 2017 105,00
 • Αύγουστος 2017 100,00
 • Φεβρουάριος 2018 95,00
 • Αύγουστος 2018 90,00
 • Φεβρουάριος 2019 85,00
 • Αύγουστος 2019 80,00.