Αντλίες θερμότητας: Ποιες δικαιούνται επιδότησης

Φραγμό στη διακίνηση αντλιών θερμότητας που είναι ενεργοβόρες και εν τέλει δεν προσφέρουν εξοικονόμηση, προσπαθεί να βάλει το ΥΠΕΚΑ, ιδίως όταν τα συστήματα αυτά χρηματοδοτούνται για εγκατάσταση σε κατοικίες μέσω του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».
Συγκεκριμένα και προκειμένου να μην πέφτουν οι καταναλωτές θύματα, το ΥΠΕΚΑ προχωρά στη δημιουργία Μητρώου Επιλέξιμων Αντλιών Θερμότητας.
Σε αυτό θα τηρούνται τα είδη και τα στοιχεία των αντλιών που θεωρούνται επιλέξιμες για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον». Από τα πράγματα, θα αποτελεί κριτήριο για τον καταναλωτή στην επιλογή του συστήματος που θα εγκαταστήσει, έστω και αν δεν το εντάξει στο πρόγραμμα.
Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς, μετά τη μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρέλαιου θέρμανσης, μεγάλος αριθμός καταναλωτών στράφηκε στις αντλίες θερμότητας, οι οποίες προσφέρουν υψηλό βαθμό απόδοσης.
Ωστόσο η μεγάλη ζήτηση, είχε ως αποτέλεσμα να εισέλθουν στην ελληνική αγορά συστήματα με χαμηλή τιμή, αλλά και χαμηλό βαθμό απόδοσης.
Προκειμένου μία συσκευή να εγγραφεί στο Μητρώο, θα πρέπει οι εισαγωγείς τους να αποστέλλουν στο ΥΠΕΚΑ πιστοποιητικό CE, πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο στο οποίο αναφέρεται ο τύπος της αντλίας θερμότητας (μονοβάθμια ή inverter) και οι συντελεστές απόδοσης θερμότητας. Εναλλακτικά δε, δήλωση του κατασκευαστή για τον τύπο της αντλίας θερμότητας και τους συντελεστές απόδοσης.
Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστος Ονομαστικός Συντελεστής Απόδοσης (COP) ορίζεται το 3,10 για θερμοκρασία στην έξοδο 35 βαθμοί Κελσίου και 2,6 για θερμοκρασία 45 βαθμών Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μία κιλοβατώρα που καταναλώνει η αντλία θερμότητας, η απόδοση πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,10 ή 2,6 κιλοβατώρες αντίστοιχα.
Τέλος, επιλέξιμες τεχνολογίες αντλιών θερμότητας για ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ είναι οι εξής:
* Κλειστά Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας – Μείγμα αντιψυκτικού υγρού και νερού / νερού (Brine/Water)
* Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας νερού / νερού (water/water)
* Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας άμεσης εκτόνωσης DX (Direct exchange
ground coupled to water)
* Αντλίες Θερμότητας αέρα / νερού (air/water) που έχουν βαθμό απόδοσης 3,10 και 2,6 στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης και 1,36 και 1,14 στην περίπτωση της αεριοκίνητης αντλίας.