01 ΕΚΑΛΗ ΜΗΤΣΙΑΣ_00022

Θέρμανση μονοκατοικίας στην Εκάλη

Θέρμανση κατοικίας στην Εκάλη με αντλία θερμότητας DAIKIN υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με δοχείο αδρανείας και τον υπάρχοντα λέβητα.