Θέρμανση και κλιματισμός νέων κατοικιών στην Παιανία

Θερμανση και ψύξη δύο νέων κατοικιών στην Παιανία με αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών Rotex , σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες για ηλιακή υποβοήθηση και ΖΝΧ.