Θέρμανση βιομηχανικών χώρων με κάτοπτρα φυσικού αερίου

Θέρμανση βιομηχανικών χώρων με κάτοπτρα φυσικού αερίου (FRACCARO) στο ΒΙΠΑΣ.