Θέρμανση κατοικίας στην Νίκαια με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma

Θέρμανση κατοικίας με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών DAIKIN Altherma με φιλανδικά σώματα πάνελ Purmo Ramo.