Θέρμανση διόροφης κατοικίας στην Άμφισσα

Θέρμανση διόροφης κατοικίας στην Άμφισσα με μονοφασική αντλία θερμότητος υψηλών θερμοκρασιών ERSQ014AV1 – EKHBRD014ACV1 Daikin Altherma, για σώματα πάνελ υψηλών θερμοκρασιών.