Θέρμανση διόροφης κατοικίας στην Μεταμόρφωση

Θέρμανση τριόροφης κατοικίας με αντλία μονοφασική θερμότητος υψηλών θερμοκρασιών ERSQ016AV1 – EKHBRD016ACV1 Daikin Altherma.