Θέρμανση διόροφης κατοικίας στην Φυλή

Θέρμανση διόροφης κατοικίας με μονοφασική αντλία θερμότητος υψηλών θερμοκρασιών ERSQ016AV1 – EKHBRD016ACV1 Daikin Altherma.