Πωλήσεις κλιμ. μονάδων DAIKIN μέσω e-shops / Internet

Το πρόβλημα των πωλήσεων των προϊόντων εταιρειών μέσω e-shops / Internet, αντιμετώπισαν με σοβαρότητα οι παρακάτω εταιρείες θέλοντας να επιστήσουν την προσοχή των καταναλωτών στην τελική επιλογή τους .

Βάσει της κοινοτικής οδηγίας 99/44/ΕΚ ο τελικός πωλητής ενός προϊόντος, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος και εξειδικευμένος από την εισαγωγική εταιρεία είναι υπόχρεος για την κάλλυψη της εγγύησης του προϊόντος. Άλλωστε οι τελικοί εξουσιδοτημένοι πωλητές εκπαιδεύονται παρακολουθώντας τα σεμινάρια των εταιρειών για να έχουν άμεση απόκριση σε οποιαδήποτε βλάβη η δυσλειτουργία παρατηρηθεί.