Ενεργειακό «ερείπιο» ένα στα τρία κτίρια

Στη χαμηλότερη ενεργειακή κλάση, είναι δηλαδή «τρύπια» ενεργειακά, βρίσκεται το ένα στα τρία κτίρια, σύμφωνα με τα ενεργειακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί, ενώ η συντριπτική πλειονότητα, το 96,3% του κτιριακού δυναμικού, υπολείπεται από το «κτίριο αναφοράς», πράγμα που υποδεικνύει το τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτίρια.
Τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος -με βάση τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), δείχνουν ότι το 27,2% των κτιρίων δεν έχει θερμομόνωση και διαθέτει παλαιά και μη αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Ενας μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το οποίο αναφέρεται σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας μικρότερης ή ίσης της κατηγορίας Δ, ενώ η μεγάλη αύξηση των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν το 2012 (211.475 ΠΕΑ έναντι 62.525 πιστοποιητικών το 2011) αποδίδεται στο γεγονός ότι από τον Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε η απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικών για τις μισθώσεις των διαμερισμάτων.

Τα περισσότερα πιστοποιητικά εκδόθηκαν στη νομαρχία Αθηνών (32,12%) και ακολουθούν ο νομός Θεσσαλονίκης (12,69%), η νομαρχία Πειραιά (5,03%) και η ανατολική Αττική (4,60%). Υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού έχουν όλα τα κτίρια και διαμερίσματα που πωλούνται, μισθώνονται, καθώς και κάθε νέο κτίριο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ή τη ριζική ανακαίνιση. Ολα τα κτίρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».

Τα κτίρια κατατάσσονται σε εννέα ενεργειακές κλάσεις, από Α+ (πολύ μικρή κατανάλωση) ως Η, που είναι η χειρότερη κατηγορία, ενώ το κτίριο αναφοράς ανήκει στην κλάση Β. Το 45,1% των κτιρίων που είχαν κατασκευαστεί προ του 1980 ανήκει στην ενεργειακή κλάση Η, ενώ τα κτίρια της περιόδου 1981-2010 σε ποσοστό 61,7% κατατάσσονται στις ενεργειακές κλάσεις Γ και Δ. Τα νέα κτίρια, περιόδου 2011-2013 κατά την οποία εφαρμόστηκε ο ΚΕΝΑΚ, ανήκουν σε ποσοστό 73,06% στις κατηγορίες Β και Γ.