Αποζημιώσεις από τη ΔΕΗ για βλάβες από διακοπές ρεύματος

Δικαίωμα αποζημίωσης απευθείας από τη ΔΕΗ για τις συσκευές που «καίγονται» από τις απότομες μεταβολές τάσης του ρεύματος αποκτούν οι καταναλωτές, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα».

Προϋπόθεση για να αποζημιωθούν είναι να μπορούν να αποδείξουν ότι η βλάβη στη συσκευή τους προήλθε από απότομη μεταβολή τάσης και παράλληλα η ΔΕΗ να μην μπορεί να τεκμηριώσει από την πλευρά της ότι η διακοπή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, πτώση δέντρων στο δίκτυο, επεμβάσεις τρίτων κ.ά).

Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η ΔΕΗ προτείνει να κυμαίνεται από 300-400 ευρώ ανάλογα με το αν η παροχή είναι μονοφασική ή τριφασική, ενώ ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτείνει να ανέβει η αποζημίωση στα 500 ευρώ.

Οι τελικές αποφάσεις θα περιληφθούν στον κώδικα διαχείρισης δικτύου που καταρτίζει η ΡΑΕ.

Για να λάβει ο καταναλωτής αποζημίωση από τη ΔΕΗ θα πρέπει να περάσει από τα εξής στάδια:

  • Να δηλώσει τη βλάβη εντός τεσσάρων ημερών και να υποβάλει σχετική αίτηση.
  • Να καλέσει ηλεκτρολόγο, ο οποίος με παραστατικό να συσχετίσει τη βλάβη με ενδεχόμενη υπέρταση βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων.
  • Η ΔΕΗ θα μπορεί να πάρει για έλεγχο τις συσκευές επί δύο ημέρες.
  • Η ΔΕΗ έχει στη διάθεσή της 15 ημέρες για να αποφασίσει επί των αιτήσεων των καταναλωτών και ένα μήνα περιθώριο να δώσει την αποζημίωση εφόσον αποδεχτεί την υπαιτιότητά της για τη βλάβη.
  • Ο καταναλωτής υπογράφει δήλωση στην οποία δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ζημιές στις συσκευές οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ και ότι ικανοποιείται πλήρως από την αποζημίωση.

Για το econews 14/3/11