Προσφορές ΕΠΑ Αττικής

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι παρακάτω προσφορές προς νέους καταναλωτές στο υφιστάμενο δίκτυο φ.α θα είναι σε ισχύ για υπογραφή σύμβασης από τις 12 Μαΐου 2016 μέχρι και τις 8 Ιουλίου 2016:

1) Άτοκη χρηματοδότηση κόστους εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις φυσικού αερίου

Το χρηματοδοτούμενο ποσό και η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται από την ισχύ λέβητα της εγκατάστασης.
2) Εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης

Δίνεται έκπτωση 50% και 100% στα τέλη σύνδεσης για συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο φ.α. ανάλογα με την κατηγορία πελάτη και την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα.

  • Κεντρικές θερμάνσεις
  • Αυτόνομες Θερμάνσεις
  • Επαγγελματίες
  • Ειδικοί επαγγελματίες
  • Δελτίο τύπου

    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑΑ _ Μάιος-Ιούνιος 2016 (Ατοκη χρηματοδότηση – Εκπτωση σε τέ…