Θέρμανση τριόροφης κατοικίας στην Ροδόπολη

Θέρμανση τριόροφης κατοικίας 240 τμ στην Ροδόπολη με αντλία θερμότητος υψηλών θερμοκρασιών ERSQ016AY1 – EKHBRD016ACY1 Daikin Altherma, για σώματα πάνελ υψηλών θερμοκρασιών. Τοποθετήθηκε δοχείο αδρανείας σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες και boiler Ζεστών Νερών Χρήσης.