Θέρμανση παλαιάς κατοικίας στην Κηφισιά

Θέρμανση παλαιάς κατοικίας στην Κηφισιά με αντλία θερμότητος υψηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma 16 Kw με δοχείο αδρανείας και boiler ΖΝΧ 200 lit.