Κλιματισμός γραφείου στον Πειραιά

Για τον κλιματισμό του γραφείου χρησιμοποιήθηκαν κλιματιστικές μονάδες κρυφού τύπου σε σύνδεση με αεραγωγούς DAIKIN INVERTER VRV III συνολικού ψυκτικού φορτίου 37,5 KW.