Κλιματισμός – εξαερισμός studio μουσικής

Ο κλιματισμός του studio έγινε με κλιματιστική μονάδα Sky air της DAIKIN , παροχή νωπού στην επιστροφή και σύστημα εξαερισμού με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα πολύ χαμηλής στάθμης θορύβου.