ΕΕ: νέες προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Η ΕΕ ετοιμάζει νέες προτάσεις για καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2020 και για μια οικονομία με πραγματικά χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050.
Έτσι, θα μπορέσει να εξοικονομήσει 1.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό και να δημιουργήσει 2 εκατ. θέσεις εργασίας.

Οι προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ενεργειακές της ανάγκες εντάσσονται στην στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη «Ευρώπη 2020».

Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους που έχουν ήδη τεθεί για το 2020: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20%, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 20% και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%.

Αν και η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τους στόχους της για μείωση των εκπομπών και κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες πηγές, παρουσιάζει καθυστέρηση όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Γι’ αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να εντείνει τις προσπάθειες, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την υλοποίηση του οράματός της για μεταμόρφωση της Ευρώπης σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων άνθρακα, αλλά παράλληλα ανταγωνιστική.

Ενεργειακή απόδοση

Το νέο σχέδιο ενεργειακής απόδοσης , το οποίο αναμένεται να βοηθήσει τα νοικοκυριά να εξοικονομήσουν μέχρι και 1.000 ευρώ τον χρόνο και να δημιουργήσει μέχρι και 2 εκατ. θέσεις εργασίας, κάνει επίσης έκκληση:

  • στις κυβερνήσεις να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 3% τουλάχιστον στα δημόσια κτήρια κάθε χρόνο και να επιβάλλουν την ενεργειακή απόδοση ως όρο που πρέπει να πληρούν όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζουν
  • στις επιχειρήσεις να περιορίσουν τη χρήση ενέργειας στα εμπορικά κτήρια
  • για μεγαλύτερες μειώσεις όσον αφορά την ενέργεια που καταναλώνουν οι οικιακές συσκευές
  • για αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας και θερμότητας
  • για επιβολή προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης στον βιομηχανικό εξοπλισμό
  • για ενεργειακούς ελέγχους και ενεργειακή διαχείριση στις μεγάλες επιχειρήσεις
  • για προώθηση έξυπνων δικτύων και μέτρων, παροχή στους πολίτες μέσων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας

Η Επιτροπή θα προτείνει νόμους για τα μέτρα αυτά εντός των προσεχών μηνών.

Μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Ο χάρτης πορείας για χαμηλές εκπομπές άνθρακα παρουσιάζει αποδοτικούς τρόπους περαιτέρω μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ΕΕ – κατά 5-20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2050 – με ταυτόχρονη αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό θα πρέπει να επενδύονται κάθε χρόνο 270 επιπλέον δισ. ευρώ σε πράσινες τεχνολογίες και μεταφορές, σε υποδομές, όπως τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτροδότησης, και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι επενδύσεις αυτές θα προστεθούν στις σημερινές συνολικές επενδύσεις που αναλογούν στο 19% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Το επιπλέον αυτό ποσό θα καλυφθεί με την εξοικονόμηση 175-320 δισ. ευρώ τον χρόνο χάρη στη μείωση των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Από την πλευρά της, η Greehpeace ζητά μεγαλύτερη μείωση εκπομπών από την ΕΕ.

Για το econews 10/3/2011