Μικρή κρυφή μονάδα οροφής DAIKIN FDBQ-B

Σχεδιασμένο για εφαρμογές ξενοδοχείων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

  • Μονάδα μικρών διαστάσεων (230mm ύψος & 652mm βάθος), μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε στενά διάκενα ψευδοροφής
  • Διακριτικά κρυφή στην οροφή: μόνον τα πλέγματα των αγωγών εισροής και εκροής είναι ορατά
  • Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία: στάθμη ηχητικής πίεσης μέχρι και 28 dBA
  • Ευέλικτη εγκατάσταση, καθώς η κατεύθυνση εισόδου αέρα μπορεί να τροποποιηθεί από την πίσω στην κάτω είσοδο
  • Για εύκολη τοποθέτηση, το δοχείο αποστράγγισης μπορεί να γίνει στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της μονάδας