Κρυφή μονάδα οροφής DAIKIN FDXS-F

Μικρού μεγέθους κρυφή μονάδα οροφής με ένα ύψος μόνο 200mm

Χαρακτηριστικά προϊόντος

  • Μικρές διαστάσεις, μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε διάκενο ψευδοροφής μόνο 240mm
  • Διακριτικά κρυφή στην οροφή: μόνον τα πλέγματα των αγωγών εισροής και εκροής είναι ορατά
  • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στο μοτέρ ανεμιστήρα DC
  • Η μεσαία εξωτερική στατική πίεση έως 44Pa διευκολύνει τη χρήση της μονάδας με διάφορα μήκη εύκαμπτων αγωγών