Φωτοβολταϊκά: αύξηση αποδοτικότητας με ιούς! – Έρευνα του ΜΙΤ

Ομάδες ιών μπορούν να συμβάλλουν στην κατασκευή αποδοτικότερων ηλιακών κυψελών βελτιώνοντας τη «συμπεριφορά» ορισμένων νανοεξαρτημάτων, σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων του Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ).

Οι επιστήμονες γνώριζαν ήδη πως οι ανθρακικοί νανοσωλήνες αυξάνουν την αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών κυττάρων, καθώς συλλέγουν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονίων που αντανακλώνται από την επιφάνεια τους.

Παρόλα αυτά παρουσιάζονται προβλήματα στη διάταξη των νανοσωλήνων και κατ’επέκταση στη δυνατότητα απορρόφησης ηλεκτρονίων, διότι συμπεριφέρονται είτε ως ημιαγωγοί είτε ως καλώδια.

Οι ερευνητές του ΜΙΤ ανακάλυψαν ένα νέο ιό με την ονομασία Μ13 ο οποίος περιέχει πεπτίδια που προσκολλώνται στους νανοσωλήνες διατηρώντας τη διάταξή τους σταθερή.

Επίσης, οι ιοί Μ13 προσδίδουν στους νανοσωλήνες την ιδιότητα της υδατοδιαλυτότητας με αποτέλεσμα να καθίσταται ευκολότερη η ενσωμάτωσή τους σε φωτοβολταϊκά κύτταρα σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου και με αυτό τον τρόπο να μειώνονται τα κόστη κατασκευής.

Στις φωτοβολταϊκές δομές με ενσωματωμένους ιούς Μ13 καταγράφηκε ποσοστό μετατροπής σε ενέργεια της τάξης του 10,6% από 8%, σύμφωνα με το ΜΙΤ News.

Πρόκειται για βελτίωση αποδοτικότητας της τάξης του 33% με χρήση ενός ιικού συστήματος με βάρος που αντιστοιχεί στο 0,1% του συνολικού βάρους του φωτοβολταϊκού.

econews