Ενεργειακό Πιστοποιητικό και στα μικρά ακίνητα και πρόστιμα έως €10.000

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θα υποχρεούνται να εκδίδουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιφάνειας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων από 1η Ιανουρίου 2016 όπως προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ στη Βουλή.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν προχωρήσουν σε έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κινδυνεύουν με πρόστιμα από 1000 έως 10000 Ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόφασης πρέπει να εκδίδει κάθε νέο κτήριο, αλλά και κάθε κτήριο (άνω των 50 τ.μ ως το 2016) που μεταβιβάζεται, ανακαινίζεται και μισθώνεται.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.

—Εξοικονόμηση ενέργειας

Τα νέα κτήρια που θα κτίζονται από το 2021 και μετά θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ η υποχρέωση μετατίθεται κοντύτερα (1.1.2019) για τα νέα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στα νέα κτίρια προκειμένου να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ). Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ.

Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης στις οποίες διαπιστώνεται παράβαση ακυρώνονται αυτοδίκαια, ενώ ο αρμόδιος ενεργειακός επιθεωρητής υφίσταται κυρώσεις.

Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατάστασή των ΠΕΑ ενώ δύναται να λάβουν και αποζημίωση.