Ενεργειακή Επιθεώρηση: Όσα πρέπει να ξέρετε

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έγινε γνωστό τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας λόγω του γεγονότος οτι ήταν ένα απαιραίτητο έγγραφο για οποιαδήποτε αγοραπωλησία και ενοικίαση ακινήτων. Το ενεργειακό πιστοποιητικό ορίζεται αυτομάτως ως η ενεργειακή ταυτότητα του εκάστοτε κτιρίου δεδομένου ότι έχει πραγματοποιηθεί μελέτη η οποία περιλαμβάνει όλες τις απώλειες και τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου.Το συγκεκριμένο έγγραφο ακουλουθεί το κτίριο για τα επόμενα 10 χρόνια και έχει τη δυνατότα ο ιδιοκτήτης να το χρησιμοποιήσει όσες φορές επιθυμεί.

Η κατάταξη της βαθμολόγησης της ενεργειακής απόδοσης ορίζεται βάσει του κτιρίου αναφοράς.Ως κτίριο αναφοράς ορίζεται κτίριο που διαθέτει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά,προσανατολισμό,κλιματικά δεδομένα, καθώς και ίδια χρήση με το εξεταζόμενο κτίριο, που πληρεί όμως συγκεκριμένες προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Διαδικασία

Η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης χωρίζεται σε κάποια επιμέρους βήματα.

  • Βήμα 1: Επικοινωνία με αρμόδιο ενεργειακό επιθεωρητή και ανάθεση της μελέτης.
  • Βήμα 2: Καταχώρηση στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Υ.Επ.Εν. και έκδοση του αριθμού πρωτοκόλλου.
  • Βήμα 3: Επίσκεψη του μηχανικού στο εξεταζόμενο κτίριο για καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων.
  • Βήμα 4: Καταγραφή των μετρήσεων καθώς και υπολογισμοί των στοιχείων με τη χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-Κενάκ.
  • Βήμα 5: Προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου για τον ιδοκτήτη.
  • Βήμα 6: Έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Οφέλη ενεργειακού πιστοποιητικού.

Παρόλο που το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ακόμα κάτι καινούργιο για πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων, δε θα έπρεπε να το βλέπουμε σαν ένα ακόμα απαραίτητο έγγραφο αλλά σαν την ταυτότητα του κτιρίου μας.

Με τη σωστή καταμέτρηση και μελέτη των απωλειών και των καταναλώσεων του κτιρίου μπορούμε να επωφεληθούμε και να κατανοήσουμε πλήρως την ενεργειακή απόδοση του εξεταζόμενου κτιρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό αποσκοπεί κυρίως στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη για τη βελτίωση της απόδοσης του κτιρίου και βοηθάει τον ένοικο να γνωρίζει τις ενεργοβόρες ενέργειες που μπορεί να αποφύγει ή να βελτιώσει στην οικία του ώστε να καταφέρει την επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας.Του δίνει λύσεις αναβάθμισης του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου μέσω των οποίων μπορεί να καταφέρει εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και καλύτερη θερμική άνεση μέσα στο σπίτι.

Για παράδειγμα πολλά υφιστάμενα κτίρια έχουν λέβητα μεγαλύτερης ισχύος απ’ότι πραγματικά χρειάζεται για να θερμανθεί το κτίριο, με αποτέλεσμα ο ένοικος να αναγκάζεται να πληρώσει περισσότερα χρήματα από αυτά που θα έδινε αν είχε ένα σωστό σύστημα.Άλλες βασικές ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε παλιά κτίρια είναι η επέμβαση στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου μέσω της εγκατάστασης θερμομόνωσης, αλλαγή κουφωμάτων για τη μείωση θερμικών απωλειών στο κτίριο καθώς και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για παροχή ζεστού νερού χρήσης χωρίς περαιτέρω κατανάλωση καυσίμου.

energypress