Καυστήρας Πετρελαίου MHG (MAN) RZ 2 -RZ 3

 • Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου μπλε φλόγας κατασκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου DIN ΕΝ 267
 • Ιδανικός καυστήρας για όλους τους μαντεμένιους και χαλύβδινους λέβητες με υψηλή αντίθλιψη
 • Διατίθεται σε 9τύπους θερμικής απόδοσης από 65 έως 315 kW
 • Όλοι οι καυστήρες της σειράς RΖ2-RZ3 είναι προρυθμισμένοι και δοκιμασμένοι από το εργοστάσιο.
 • Ο καυστήρας παραδίδετε με πιστοποιητικό φιλικής ρύθμισης προς το περιβάλλον.

Μεγέθη:

 • RZ 2.7 – 0337 [65-95 KW/ 55.900-81.700 kcal/h]
 • RZ 2.8 – 0338 [95-115 KW/ 81.700-98.900 kcal/h]
 • RZ 2.9 – 0339 [115-130 KW/ 98.900-111.800 kcal/h]
 • RZ 2.10 -0340 [130-165 KW/ 111.800-141.900 kcal/h]
 • RZ 2.11 -0341 [165-185 KW/ 141.900-159.100 kcal/h]
 • RZ 3.0 – 3500 [195-230 KW/ 167.700-197.800 kcal/h]
 • RZ 3.1 – 3510 [225-255 KW/ 193.500-219.300 kcal/h]
 • RZ 3.2 – 3520 [240-290 KW/ 206.400-249.400kcal/h]
 • RZ 3.3 – 3530 [260-315 KW/ 223.600-270.900 kcal/h]