Καυστήρας Πετρελαίου MHG (MAN) DZ 2- DZ 4

 • Κατασκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου DIN ΕΝ 267.
 • Ιδανικός καυστήρας για όλους τους μαντεμένιους και χαλύβδινους λέβητες με υψηλή αντίθλιψη.
 • Διατίθεται σε 18 τύπους θερμικής απόδοσης από 110~1450 kW.
 • Το πλεονέκτημα του καυστήρα είναι ότι η πρώτη και δεύτερη βαθμίδα διεξάγεται με ένα μόνο μπεκ και δυο διαφορετικές πίεσης.
 • Αναλογία απόδοσης 70: 100% προσφέρει ικανοποιητική διαβάθμιση των δύο φορτίων.
 • Η διβάθμια λειτουργία επιτυγχάνεται στους καυστήρες DZ 2 και DZ 3 με ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου σε κλίμακα από 10 έως 25 bar.
 • Η διβάθμια λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου DZ 4 επιτυγχάνεται με ρύθμιση της πίεσης επιστροφής.
 • Κινητήρας εναλασσόμενου ρεύματος (DZ 2 / DZ 3.0) και τριφασικός κινητήρας με ρελέ (DZ 3.1/ DZ 3.2/ DZ 4).
 • Παραδίδεται προρυθμισμένος και δοκιμασμένος εν θερμώ από το εργοστάσιο.
 • Παραδίδεται μαζί με το 7-πολικό φις σύνδεσης και το σπιράλ πετρελαίου.

Μεγέθη:

 • ΜΑΝ DZ 2.1 [110-200 kW /94.600-172.000 kcal/h]
 • ΜΑΝ DZ 2.2 [190-260 kW /163.400-223.600 kcal/h]
 • ΜΑΝ DZ 3.0 [260-315 kW /223.600-270.900 kcal/h]
 • ΜΑΝ DZ 3.1 [315-520 kW /270.900-447.200 kcal/h]
 • ΜΑΝ DZ 3.2 [520-580 kW /447.200-636.400 kcal/h]
 • ΜΑΝ DZ 4.1 [700-1200 kW /602.000-877.200 kcal/h]
 • ΜΑΝ DZ 4.2 [900-1450 kW /774.000-1.247.000 kcal/h]