Ανοξείδωτη αεροκουρτίνα Σουηδίας Frico Portier

  • Για εισόδους υψηλής αισθητικής
  • Ανοξείδωτο κέλυφος
  • Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου
  • Οριζόντιας τοποθέτησης
  • Ύψος πόρτας έως 2,5 m
  • Επιπρόσθετα ηλεκτρική αντίσταση
  • Προστασία υπερθέρμανσης
  • Δυνατότητα βαφής του κέλυφους σε λευκό χρώμα
  • Πιστοποίηση CE
ΤΥΠΟΣΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
KW
ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΗΚΟΣ
mm
PS210A130044 / 541020
PS215A200046 / 561530
PS210E031,5 / 3,0120044 / 501020
PS210E063 / 6120044 / 501020
PS210E094,5 / 9,0120044 / 501020
PS215E094,5 / 9,0
190039 / 501530
PS215E146,7 / 13,5 190039 / 501530