Αεροκουρτίνα εμφανούς τύπου Frico PA2200C

  • Εμφανούς τύπου
  • Οριζόντιας τοποθέτησης
  • Ύψος πόρτας 2,2 m
  • Αθόρυβη λειτουργία 40 db
  • Με τηλεχειριστήριο
  • Προσαρμοζόμενα στηρίγματα τοίχου
  • Μεταλλική, βαμμένη με αντιδιαβρωτική βαφή (RAL 9016)
  • Επιπρόσθετα ηλεκτρική αντίσταση ή στοιχείο νερού
  • Πιστοποίηση CE
ΤΥΠΟΣΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
KW
ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥΜΗΚΟΣ
mm
PA2200CA,
απλή χωρίς θέρμανση
PA2210CA120042 / 511050
PA2215CA180040 / 521560
PA2220CA240043 / 532050
PA2200CE,
με ηλεκτρική αντίσταση
PA2210CE032 / 3120042 / 511050
PA2210CE052,5 / 5,5120042 / 511050
PA2210CE085 / 8
120042 / 511050
PA2215CE084 / 8180040 / 521560
PA2215CE128 / 12180040 / 521560
PA2220CE105 / 10240043 / 532050
PA2220CE168 / 16240043 / 532050
PA2200CW,
με στοιχείο νερού
PA2210CW6,9120039 / 521050
PA2215CW11,1175037 / 531560
PA2220CW14,4240043 / 532050