Οικολογικός εκτυπωτής

Οι ίνες του χαρτιού τυπικά μπορούν να ανακυκλωθούν πέντε με εφτά φορές προτού μικρύνουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι κατάλληλες για ανακύκλωση ξανά. Ο Eco Printer σχεδιάστηκε ακριβώς ώστε να επιμηκύνει τη ζωή του χαρτιού. Είναι σε θέση να αφαιρεί το μελάνι και να επανεκτυπώνει το ίδιο το φύλλο.

Η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του χαρτιού είναι ο κύριος στόχος του Eco Printer. Η συσκευή χρησιμοποιεί ειδικό μελάνι συντεθειμένο από φωτογραφικά συστατικά, τα οποία μπορούν να εξαφανίζονται μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία. Ο εκτυπωτής περιέχει μία συσκευή ακτινοβολίας UV στη θήκη εισαγωγής των φύλλων χαρτιού. Οι ήδη εκτυπωμένες σελίδες ακτινοβολούνται με ακτίνες UV πριν ξανατυπωθούν. Κατά τη διαδικασία αφαιρείται το μελάνι από χαρτί, καθιστώντας καθαρό και έτοιμο για χρήση. Προφανώς ο Eco Printer βρίσκει εφαρμογή για εκτύπωση πρόχειρων εγγράφων, μειώνοντας σημαντικά την σπατάλη χαρτιού.

newsbeast