«Εξοικονομώ κατ’ οίκον»: 10 προτάσεις από την ΠΟΜΙΔΑ

Δέκα προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» παρουσίασε την Μ.Τετάρτη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων σε σχετική σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος υπό τον υφυπουργό κ. Γιάννη Μανιάτη.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

Σήμερα τα όργανα και οι μηχανισμοί του Κράτους δυσλειτουργούν τόσο, ώστε δυστυχώς δεν μπορούν να διασφαλίσουν το σεβασμό των νόμων από τους πολίτες. Συνεπώς υλοποιήσιμα μέτρα, ιδιαίτερα στον κτιριακό τομέα, είναι μόνον όσα μπορούν να εξασφαλίσουν την αυτόβουλη συμμετοχή των πολιτών, η οποία μπορεί να διεκδικηθεί μόνον αν τα μέτρα που νομοθετούνται, διευκολύνουν τους πολίτες, αποβλέποντας στο δικό τους πραγματικό συμφέρον, και όχι στο συμφέρον όσων θα επωφεληθούν επαγγελματικά από την εφαρμογή τους.

Στην όλη προσπάθεια της ενεργειακής αναβάθμισης των υπαρχόντων κτιρίων της χώρας, για το οποίο υφίσταται εξ ορισμού ενδιαφέρον, συναίνεση και σύμπτωση απόψεων όλων των επαγγελματικών φορέων που επιθυμούν να ασχοληθούν, το πραγματικό πρόβλημα είναι ένα και μοναδικό: Το πώς θα ενημερωθεί και θα πεισθεί η άλλη πλευρά, δηλαδή το πώς οι ιδιοκτήτες κτιρίων θα αποφασίσουν και θα υλοποιήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, ιδιαίτερα μέσα στη σημερινή δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία!

Αν οι ιδιοκτήτες των κτιρίων δεν πεισθούν, τα προγράμματα αναβάθμισης για τη συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων της χώρας θα παραμείνουν στα χαρτιά ως απραγματοποίητοι ευσεβείς πόθοι και συνεπώς οποιαδήποτε συζήτηση ή συναίνεση μεταξύ των λοιπών συμφωνούντων στερείται αντικειμένου!

Για να επιτευχθεί ο στόχος, πρωταρχικό μέλημά μας πρέπει να είναι:

Το πως θα ενημερώσουμε τους ιδιοκτήτες για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και ιδιαίτερα την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους, σύμφωνα και με το άρθρο του Ν. / και τα οικονομικά και φορολογικά οφέλη που θα έχουν.
Το πως θα τους απαλλάξουμε από περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες και αδειοδοτήσεις (π.χ. οικοδομική άδεια για εξωτερική θερμομόνωση), υψηλές αμοιβές χωρίς δυνατότητα ανταγωνισμού (ενεργειακές μελέτες, ενεργειακές επιθεωρήσεις κλπ.), και εισφορές υπέρ τρίτων (επιμελητηρίων, ασφαλιστικών ταμείων κλπ.) συχνά χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα για τον πολίτη.
Το πως θα τους επιλύσουμε όλα τα πολεοδομικά και νομικά προβλήματα που θα παρεμπόδιζαν την εξέλιξη των εργασιών αναβάθμισης των παλαιών κτιρίων.
Η ΠΟΜΙΔΑ μπορεί να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση.
Το πώς θα υιοθετήσουμε την οικονομικότερη μέθοδο εκπόνησης ενεργειακών μελετών, διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων και εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης.
Το πως θα τους διευκολύνουμε οικονομικά, με αποτελεσματικές φορολογικές απαλλαγές και άλλα χρηματοοικονομικά κίνητρα, όχι υποχρεωτικά τραπεζοκεντρικά.
Γι΄αυτό ο σχεδιασμός οποιουδήποτε μέτρου που συνεπάγεται σημαντικότατη μάλιστα οικονομική δαπάνη για τους πολίτες, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο, θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο τους πολίτες και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά τους. Αν οι πολίτες δεν παρακινηθούν αποτελεσματικά ώστε να συμμετάσχουν αυτόβουλα, τότε τίποτε δεν θα πραγματοποιηθεί, και όλοι τελικά θα βγουν χαμένοι!

  Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για τη βελτίωση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ΄οίκον»:

 1. Επέκταση εφαρμογής σε περιοχές με τιμή ζώνης (αντικ. προσδ.) τουλάχιστον . EURO/τμ.
 2. Επέκταση εφαρμογής στις κατοικίες με άδεια κατασκευής έως και …
 3. Επέκταση εφαρμογής και στις κατοικίες με κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία, εφόσον διαθέτουν κλιματιστικές συσκευές που καλύπτουν το % τουλάχιστον των αναγκών τους.
 4. Κατάργηση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης, με αυτόματη κατάταξη των κατοικιών έως το στην κατηγορία Η και των κατοικιών- στην κατηγορία Ζ.
 5. Θέσπιση κανόνα ότι αρκεί η πλειοψηφία χιλιοστών για υπαγωγή συνιδιόκτητου κτιρίου (πολυκατοικίας) στο πρόγραμμα.
 6. Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα χωρίς αναγκαστική τραπεζική διαμεσολάβηση.
 7. Μετατροπή των κατώτατων αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών σε ανώτατες.
 8. Θέσπιση μειωμένου ΦΠΑ (%) σε εργασία /υλικά ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
 9. Θέσπιση απαλλαγής κατά ποσοστό % των επίσημα αποδεικνυομένων δαπανών για την εκτέλεση των έργων, από το φορολογητέο εισόδημα κάθε (συν)ιδιοκτήτη, κατανεμόμενο σε πέντε () οικονομικά έτη, ήτοι % ετησίως.
 10. Θέσπιση μειωτικού συντελεστή , (ήτοι έκπτωση %) στο σύστημα αντικειμενικών αξιών για κάθε νέο ακίνητο ενεργειακής κλάσης Α-Β και κάθε παλαιό το οποίο αναβαθμίζεται κατά δύο ενεργειακές κλάσεις.

Οι φορολογικές αυτές απαλλαγές θα αποδειχθούν ως η σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για την κτιριακή ενεργειακή αναβάθμιση στη χώρα μας!

econews