Σταθερή βάση δαπέδου

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στους τοίχους μπορεί να τοποθετηθεί σε σταθερές βάσεις δαπέδου.