Θέρμανση πολυκατοικίας με αντλία θερμότητας DAIKIN υψηλών θερμοκρασιών

Θέρμανση τετραόροφης κατοικίας στην οδό Έβρου στον Πειραιά με σώματα πάνελ. Τοποθετήθηκε αντλία υψηλών θερμοκρασιών 16 Kw της εταιρείας DAIKIN σε συνδυασμό με δοχείο αδρανείας 200 λιτ της εταιρείας FLAMCO συνδεδεμένη στις ήδη υπάρχουσες αυτονομίες.