Θέρμανση νέας κατοικίας στο Πικέρμι (Διώνη)

Θέρμανση νέας κατοικίας με αντλία θερμότητος τριφασική υψηλών θερμοκρασιών ERSQ016AΥ1 – EKHBRD016ACΥ1 Daikin Altherma.