Θέρμανση κατοικιών στην Νέα Ερυθραία

Θέρμανση δύο κατοικιών (300τμ + 220 τμ) με δύο αντλίες θερμότητος υψηλών θερμοκρασιών ERSQ016AY1 – EKHBRD016ACY1 Daikin Altherma για σώματα πάνελ συνδεδεμένες με δοχείο αδρανείας.