Θέρμανση κατοικίας στο Κερατσίνι με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών DAIKIN Altherma

Θέρμανση κατοικίας με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών DAIKIN Altherma για σώματα πάνελ.