Θέρμανση κατοικίας στην Νέα Ιωνία

Θέρμανση κατοικίας με σώματα πάνελ στη Νέα Ιωνία.
Επιλογή αντλίας θερμότητος 16 Kw υψηλών θερμοκρασιών έως 80 C.
ERSQ016AY1, EKHBRD016ACY1