Θέρμανση και κλιματισμός διατηρητέας κατοικίας στην Πλάκα

Θέρμανση και κλιματισμός διόροφης κατοικίας στην Πλάκα με αντλίες θερμότητος χαμηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τοπικές κλιματιστικές μονάδες Fan Coils.