Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια

Ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.

Περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως:

  • μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης,
  • παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες),
  • ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους,
  • μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας,
  • ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση.

Σημαντική παράμετρος, επίσης, που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών-κατοίκων σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, προχωράει, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Η εταιρεία μας από το 2011 συμμετέχει στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ΄ οίκον.

Έχοντας διεκπεραιώσει ενεργειακές αναβαθμίσεις με αντλίες θερμότητας, ηλιακά συστήματα, κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, μονώσεις ταρατσών και κέλυφος, έχουν μειωθεί έως και 80% οι απώλειες ενέργειας των κατοικιών ελαχιστοποιώντας τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

Αν ενδιαφέρεστε να αλλάξετε το παλιό ενεργοβόρο σύστημα θέρμανσής σας, τον παλιό ηλιακό σας, τα παλιά κουφώματα, να τοποθετήσετε μόνωση στην ταράτσας για να μειώσετε έως και 80% τις καταναλώσεις σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εντάξουμε στο πρόγραμμα.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας εκδώσει τα απαιτούμενα ενεργειακά πιστοποιητικά, να καταθέσει τον φάκελλο και να υλοποιήσει τις παρεμβάσεις αναβάθμισης χωρίς την παραμικρή επιβάρυνσή σας.

Τηλ.: 210 4902033, 2104904414, 2104928675 ~ Fax: 210 4911167
email: info@polydomiki.gr

Χατζόπουλος Παύλος

Ενεργειακός Επιθεωρητής 13507