Εξοικονόμηση με altherma

Hello

Τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Ένα σύστημα τύπου αντλίας θερμότητας λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια.

Πληρώνετε μόνο ένα μικρό ποσό ρεύματος, αλλά πρόκειται για μία επένδυση που αποδίδει. Από 1 kW ηλεκτρισμού το Daikin Altherma παράγει 3 έως 5 kW διαθέσιμη θερμότητα.

Money Saver graph

λέβητας | λέβητας αερίου | Daikin altherma

Κόστος λειτουργίας
Πρωτεύουσα ενεργειακή αποδοτικότητα

Πώς φτάνουμε στο 168% ?

Συγκρίναμε την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, και προέκυψε αυξημένη αποδοτικότητα = Αποδοτικότητα παραγωγής ηλεκτρισμού (0,4) x COP των αντλιών θερμότητας (4)