ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η Daikin πρωτοστατεί στη στροφή του κλάδου για «εποχιακή αποδοτικότητα», έναν νέο τρόπο κατάταξης των προϊόντων θέρμανσης και ψύξης με βάση την ετήσια ενεργειακή τους απόδοση.

Η εποχιακή απόδοση έχει ως αφετηρία την οδηγία της ΕΕ για τα προϊόντα ενεργειακού ενδιαφέροντος (την επονομαζόμενη Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού), η οποία προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που πρέπει να ενσωματώσουν οι κατασκευαστές στα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια μέχρι το 2013.

Η Daikin Europe N.V. είναι ο πρώτος κατασκευαστής κλιματιστικών ο οποίος, ήδη από το 2010, έχει υιοθετήσει τις αυστηρότερες προδιαγραφές της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού στις σειρές Sky Air για ελαφρές επαγγελματικές εφαρμογές.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο βαθμός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER) κατά την ψύξη και ο συντελεστής εποχιακής απόδοσης (SCOP) κατά τη θέρμανση δείχνουν την πραγματική ενέργεια που καταναλώνει μια αντλία θερμότητας.

Οι δείκτες SEER και SCOP μετρούν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση κατά τη συνήθη καθημερινή χρήση. Μακροπρόθεσμα, λαμβάνουν υπ’ όψιν τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τις περιόδους αδράνειας και δίνουν μια σαφή και αξιόπιστη ένδειξη για την τυπική ενεργειακή απόδοση καθ’ όλη την περίοδο θέρμανσης ή ψύξης.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα προϊόντα της Daikin που είναι σχεδιασμένα για εποχιακή απόδοση κάνουν αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και κατά συνέπεια έχουν χαμηλότερεςεκπομπές CO2. Οι τιμές εποχιακής απόδοσης είναι ένας αξιόπιστος και κατανοητός δείκτης, που μπορούν να συμβουλεύονται οι καταναλωτές όταν αγοράζουν μια συσκευή θέρμανσης ή ψύξης. Η νέα ενεργειακή σήμανση εποχιακής απόδοσης υποδεικνύει την ενεργειακή αποδοτικότητα του προϊόντος σε βαθμίδες A+, A, B κ.λπ. Αναφέρει επίσης τη στάθμη θορύβου της μονάδας.