Θερμαντήρας νερού χρήσης Buderus Logalux SM


Xαλύβδινος θερμαντήρας ζεστού νερού τριπλής ενέργειας 200 -500 lt

Χαρακτηριστικά προϊόντος

 • Κυλινδρικός χαλύβδινος θερμαντήρας ζεστού νερού τριπλής ενέργειας κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4753-1.
 • Κατάλληλος για σύνδεση σε ηλιακές εγκαταστάσεις και μαζι μ΄έναν συμβατικό λέβητα.
 • Η εσωτερική προστασία του θερμαντήρα είναι από ειδικό γυαλί «DUOCLEAN ΜΚΤ» πατέντα της BUDERUS βασισμένη στις απαιτήσεις του γερμανικού πρότυπου DIN 4753.
 • Εκπληρώνει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής για πόσιμο νερό.
 • Λόγω της εξαιρετικής λείας επιφάνειας αποτρέπει την επικάθιση αλάτων στο εσωτερικό του δοχείου.
 • Δυο ενσωματωμένοι εναλλάκτες τύπου σερπαντίνας π.χ. για τη λειτουργία με λέβητα και ηλιακό συλλέκτη.
 • Μόνωση 50 mm (SM200-400) και 100 mm (SM 500) από υλικό άριστης ποιότητας χωρίς χλωροφθοράνθρακες (CFC) ελαχιστοποιεί της θερμικές απώλειες.
 • Εξωτερικό κάλυμμα από χαλυβδοέλασμα βαμμένο μπλε για τους SM200-400 και από μαλακό πλαστικό για τον SM500.
 • Ανόδιο μαγνησίου για την αντιδιαβρωτική προστασία του θερμαντήρα.
 • Ο θερμαντήρας έχει ένα άνοιγμα συντήρησης και καθαρισμού στο μπροστινό μέρος του δοχείου εκτός από τον SΜ200 που το άνοιγμά του είναι από πάνω.
 • Παρέχεται ηλεκτρική αντίσταση 3,5 kW ως πρόσθετος εξοπλισμός.

Μεγέθη :

200, 290, 400, 500 λίτρα