Αρχή λειτουργίας θέρμανσης δαπέδου

Λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί στην Ευρώπη τα τελευταία 50 έτη ενώ στην Ελλάδα οι πρώτες εγκαταστάσεις έχουν κλείσει μία 25ετία. Στην πραγματικότητα, η ενδοδαπέδια θέρμανση αποτελεί ένα διαφορετικό είδος απόδοσης θερμότητας στον χώρο από αυτό που μπορεί να χρησιμοποιείτε ήδη.

Η χρήση του δαπέδου σαν θερμαντικό σώμα είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει στην θέρμανση δαπέδου την πλειοψηφία των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει.

Άνετη και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο χώρο (μοναδική επιλογή για χώρους μεγάλου ύψους)

Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Εξαιτίας της ομοιόμορφης κατανομής της θερμότητας, των μηδενικών απωλειών του δαπέδου και της σωστής διαστρωμάτωσης της θερμοκρασίας κατά ύψος, έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε συνθήκες άνεσης με την θερμοκρασία χώρου χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 2°C.

Σε συνδυασμό με την χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής επιτυγχάνουμε λιγότερες ώρες λειτουργίας του λέβητα, επομένως και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Η οριζόντια και έμμεση θέρμανση του χώρου, λόγω ακτινοβολίας θερμότητας, έχει σαν συνέπεια την επίτευξη της ιδανικής κατανομής της θερμοκρασίας για το ανθρώπινο σώμα (ζεστά πόδια-κρύο κεφάλι).

Αυτό επιτυγχάνεται με τη ροή ζεστού νερού σε χαμηλή θερμοκρασία κάτω από το τελικό δάπεδο. Έτσι, η θερμοκρασία στο δάπεδο είναι 25-28°C, ενώ σε ύψος 1.6m, η θερμοκρασία είναι 20°C.

Κατ` αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ιδανική κατανομή θερμοκρασίας για το ανθρώπινο σώμα.

Αντίθετα, κατά την λειτουργία του θερμαντικού σώματος λόγω άμεσης επαφής θερμαίνεται ο αέρας τοπικά στους 50°C και καθώς το φαινόμενο συνεχίζεται, η θερμότητα συσσωρεύεται στα ανώτερα στρώματα του χώρου.

Έτσι σε ύψος 1.6m από το δάπεδο που βρίσκεται το κεφάλι, η θερμοκρασία είναι 24°C, ενώ στο δάπεδο η θερμοκρασία είναι περίπου 17°C.

Στο παραπάνω διάγραμμα κατανομής της θερμοκρασίας στον χώρο, γίνεται άμεση σύγκριση των διαφόρων συστημάτων απόδοσης θερμότητας και της θεωρητικά ιδανικής πρόσληψης θερμότητας από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Downloads