Θερμοδοχεία ROTEX Sanicube

Το τέλειο μπόιλερ – η σωστή θερμοκρασία σε κάθε ζώνη.

Το sanicube solaris είναι εξ’ολοκλήρου κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό.Τα εσωτερικά και εξωτερικά τοιχώματα είναι από πολυπροπυλένιο (PP) και το κενό ανάμεσα τους είναι από σκληρό μονωτικό υλικό, για ελάχιστες θερμικές απώλειες. Εσωτερικά ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε υπάρχουν από δύο έως τέσσερις εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα(Inox). Το δοχείο 300 ή 500 λίτρων γεμίζει μόνο μία φορά με νερό από το δίκτυο χωρίς πρόσθετα.
Οι ηλιακοί συλλέκτες λειτουργούν αποδοτικότερα όσο πιο κρύο είναι το νερό που διέρχεται από αυτούς. Στα ηλιακά συστήματα είναι σημαντικό το boiler να έχει την καλύτερη δυνατή διαστρωμάτωση θερμοκρασιών. Στο Sanicube solaris, το κρύο νερό δικτύου εισέρχεται στο χαμηλότερο σημείο του μπόιλερ και κυκλοφορώντας σε όλο τον εναλλάκτη θερμαίνεται από το στατικό νερό του μπόιλερ. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια σταθερή διαστρωμάτωση θερμοκρασιών στο αποθηκευμένο νερό. Η καλή διαστρωμάτωση σημαίνει και αποτελεσματική εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.Το πιο κρύο νερό που υπάρχει στο μπόιλερ αντλείται πάντα από το χαμηλότερο σημείο του κάδου,κυκλοφορεί στους ηλιακούς συλλέκτες και γυρίζει αναθερμασμένο στο μπόιλερ. Η άριστη διαστρωμάτωση σημαίνει και την μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Άριστα υγιεινό νερό χρήσης

Η ROTEX δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή του νερού. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα σε εφαρμογές αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, γιατί, κατά τη χρήση συμβατικών ηλιακών μπόιλερ μεγάλης χωρητικότητας, δημιουργούνται εναποθέσεις αλάτων, ιζημάτων και λάσπης.
Η «αρχή λειτουργίας του μπόιλερ» που χρησιμοποιεί η ROTEX ανταποκρίνεται στα κορυφαία πρότυπα τεχνολογίας θερμικής ενέργειας και υγιεινής ζεστού νερού χρήσης όπως πιστοποιείται από εκτενείς δοκιμές του Ινστιτούτου Υγιεινής στο Πανεπιστήμιο του Tübingen. Χάρη στο σχεδιασμό του, εξασφαλίζει μεγάλο όγκο νερού χρήσης άριστης υγιεινής και επομένως διαφοροποιείται από τα μπόιλερ αποθήκευσης ζεστού νερού μεγάλης χωρητικότητας προηγούμενης
τεχνολογίας. Γιατί όταν πρόκειται για την υγεία, δεν επιτρέπονται συμβιβασμοί.