Θερμοστάτες momit Smart και momit Home

Οι θερμοστάτες Green Μomit είναι έξυπνοι θερμοστάτες που επιτρέπουν στους ενοίκους να διαχειρίζονται την άνεση του σπιτιού τους, ανεξάρτητα που βρίσκονται, μέσω Smartphone, Τablet, ή PC, πετυχαίνοντας επιπλέον μείωση στους λογαριασμούς θέρμανσης κατά 20%, ακόμα και από έναν προγραμματιζόμενο θερμοστάτη.