Εσωτερικές μονάδες για σύνδεση με DAIKIN MULTI 2,3,4,5 MXS-H/K/G/F/E

ΜΟΝΤΕΛΟ2MXS40H2MXS50H3MXS40K3MXS52E3MXS68G/4MXS68F4MXS80E/5MXS90E
ΤΟΙΧΟΥ EMURAFTXG25,35L
FTXG25,35,50LFTXG25,35LFTXG25,35L,50LFTXG25,35L,50LFTXG25,35L,50L
TOIXOYFTXS20,25,35K
CTXS15,35K
FTXS25,35,50JV
FTXS20,25,35K
CTXS15,35K
FTXS25,35,50JV
FTXS20,25,35K
CTXS15,35K

FTXS20,25,35K
CTXS15,35K
FTXS20,25,35K
CTXS15,35K
FTXS20,25,35K
CTXS15,35K

ΔΑΠΕΔΟΥ NEXURAFVXG25,35,50KFVXG25,35,50KFVXG25,35KFVXG25,35,50KFVXG25,35,50KFVXG25,35,50K
ΔΑΠΕΔΟΥFVXS25,35FFVXS25,35,50FFVXS25,35FFVXS25,35,50FFVXS25,35,50FFVXS25,35,50F
ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣFLXS25,35BFLXS25,35,50BFLXS25,35BFLXS25,35,50BFLXS25,35,50,60*BFLXS25,35,50,60*B
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ (SLIM)FDXS25,35FFDXS25,35,50FFDXS25,35FFDXS25,35,50FFDXS25,35,50,60FFDXS25,35,50,60F
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ____________________FDBQ25B* / FBQ35CFDBQ25B* / FBQ35,50CFDBQ25B* / FBQ35,50,60CFDBQ25B*FDBQ25B* / FBQ35,50,60C
ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (600Χ600)
__________FFQ25,35,50CFFQ25,35CFFQ25,35,50CFFQ25,35,50,60CFFQ25,35,50,60C
ΚΑΣΕΤΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (950Χ950)
____________________FCQ35FFCQ35,50FFCQ35,50,60FFCQ35,50,60F
ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ____________________FHQ35CFHQ35,50CFHQ35,50,60CFHQ35,50,60C