Κρυφή μονάδα οροφής DAIKIN FDQ-B

Κρυφή μονάδα οροφής με υψηλό ESP

Χαρακτηριστικά προϊόντος

  • Η υψηλή εξωτερική στατική πίεση έως 250Pa διευκολύνει τη χρήση εύκαμπτων αγωγών διαφορετικού μήκους
  • Διακριτικά κρυφή στην οροφή: μόνον τα πλέγματα των αγωγών εισροής και εκροής είναι ορατά
  • Μέχρι 26,4 kW σε λειτουργία θέρμανση