Θερμαντικό κάτοπτρο ακτινοβολίας (υγραερίου- φυσικού αερίου) με κεραμικές εστίες

Αποτελείται από:
Κεραμική εστία,
Κάτοπτρο ακτινοβολίας υψηλής απόδοσης,
Ηλεκτροβαλβίδα ,Ηλεκτρονικό,
Σετ ηλεκτροδίων (εκκίνησης, ιονισμού)

Downloads