Θέρμανση κτιρίου γραφείων Νίκαια με αντλία θερμότητας DAIKIN

Θέρμανση κλιματισμός ορόφων κτιρίου με αντλία θερμότητας DAIKIN Altherma σε σύνδεση FAN COILS.